Nosce Te Ipsum

booksiay

Nosce te ipsum Nedir?

Gnothi Seauton / Temet Nosce / Kendini Tanı
Gnothi Seauton / Temet Nosce / Kendini Tanı

Nosce te ipsum, “Kendini bil” ve “Kendini tanı “ anlamına gelen, eski bir Antik Yunan özdeyişidir. Ama bu özdeyiş, Yunancada “Gnothi Seauton” olarak da bilinmektedir.

Özdeyişi Delphi’ deki Apollon Tapınağı’nın girişinde yazılıdır. Kelimelerin kökeni, müziğin, sanatların, Güneş’in, ateşin ve şiirin tanrısı, kehanet yapan Apollon’ dayandırılıyor. Yunan ve Roma mitolojisindeki en önemli tanrı figürlerinden biri olan Apollon, Zeus ve Leto’nun oğludur. Anadolu kökenli ve Artemis’in ikiz kardeşidir.

Yaygın olarak Nosce te ipsum şeklinde kullanılanılmaktadır. The Matrix filminde, Neo ‘nun geleceğini öğrenmek için gittiği Kâhin’ in mutfağının girişinde yer alır. Kâhin’ in burada özdeyişe atıfta bulunduğu sahne özdeyişi “Temet Nosce” şeklinde de bilinmesini sağlamıştır. 21. Yüzyılın ilkesi haline gelen özdeyiş, “bakmak ve görmek “ kavramlarını mercek altına alır. “Cehalete ve bilgiye” yeni bakış açıları sunar.

Kendini tanı” o zaman evreni ve başkalarını tanıyacaksın”

Sokrates

Sokrates, yaşamı ve düşünceleri ile ilgili bilgiler, Aristophanes, Platon ve Ksenophon gibi filozofların yazdıkları ve anlattıklarıyla günümüze ulaşır. Çünkü, kendisine ait yazılı bir kaynak pek bırakmamıştır.

Felsefi Anlayışı  &  Nosce Te Ipsum – Kendini Bil, Kendini Tanı

Dünya felsefe tarihinin temel taşı kavramlarını oluşturduğu düşünce yolculuğunda, her zaman kendinden daha bilge birini bulmaya çalışır. Bu nedenle, politikacılarla, şairlerle, ozanlarla, ustalarla ve zanaatkârlarla görüşür. Kimsenin her şeyi tam ve eksiksiz olarak bilmediği fark eder.

Reklamlar

Kendisinin de bir şey bilmediğinin farkında olduğundan kendini onlara göre daha bilgili varsayar: Çünkü, kendisi en azından hiç bir şeyi bilmediğinin farkındadır.

Kısaca söyleyecek olursak, bu düşüncesini de şöyle şöyle ifade eder:

” Onlar gibi bilgin, onlar gibi de bilgisiz olmaktansa,

bilgilerini de, bilgisizliklerini de edinmeyip

olduğum gibi kalmak daha iyi değil mi?”

Sokrates felsefesi ve düşünce tarzı, gerçek doğruyu aramak üzerine kuruludur. Dolayısıyla, bu arayışta yarattığı sorgulama yönteminin döngüsü,  “Sokratik Yöntem” olarak adlandırılır.

error: Content is protected !!