Ad Infinitum

booksiay

ad infinitum / booksiay
ad infinitum / booksiay

Ad Infinitum Ne Demektir?

Latince bir belirteç olan ad infinitum kelimeleri, sonsuza dek, sonsuz ve sürekli anlamına gelir.

Sonsuz veya sonsuzluk (∞ sembolü ) ile tanınır. Sonsuz sembolü (kelebek veya sekiz eğrisi diye de adlandırılır) sonsuzluğu ifade etmek için kullanılan matematiksel bir semboldür. İlk olarak 1655 yılında John Wallis tarafından ortaya atılmıştır. Ortaya atıldığı günden beri matematik dışında modern mistisizm gibi matematik dışındaki alanlarda da kullanılmıştır. Çoğunlukla matematik ve fizikte herhangi bir sonu olmayan şeyleri ve sayıları tarif etmekte kullanılan soyut bir kavramdır. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında Georg Cantor ’un geliştirdiği kuramda farklı boyutlarda sonsuz kümeler yer almaktadır.

Sonsuz hakkında çeşitli fikirlere sahip olan antik kültürler, Antik Yunanlar ve Antik Hindistanlılar, sonsuz kavramının modern matematikçilerin tanımladığı fraktal tekrarlar şeklinde tanımlamak yerine bu kavrama felsefi bir fikir olarak yaklaşmışlardır.

Sonsuz hakkındaki ilk kaynaklar, Anadolu topraklarında olan Milet’ te yaşamış düşünür Anaksimandros’a aittir. Sonsuzluğu ifade etmek için sınırsız gibi anlamlara gelen “aperion” kelimesini kullanmıştır. Ancak, sonsuzun matematiksel olarak kullanımına dair ilk örnekler Parmenides tarafından kurulan Elea okulunun bir üyesi olan, Elealı Zenon’a aittir. Aristoteles onu diyalektiğin mucidi olarak da belirtir. Asıl ünlü olduğu konu ise Bertnard Russell’ın da belirttiği gibi ölçülemeyecek kadar akıllıca ve derin paradokslarıdır. Aristoteles’in geleneksel görüşü gereğince Helenistik dönemde potansiyel ve gerçek sonsuzu birbirinden ayırmayı tercih etmişlerdir. Antik Hindistan’a ait olan bir matematiksel yapıt olan Surya Prajnapti tüm sayıları üç gruba ayırır. Bunlar: sayılabilir, sayılamaz ve sonsuzdur. Bu grupların her biri üç farklı alt gruba daha ayrılır.Bu sayı grupları kuramında iki tip sonsuz sayı birbirinden ayrılmıştır. Bu ayrım asaṃkhyāta (sayısız) ve ananta ( sınırsız) yani kesin olarak sınırlandırılmış ve genel olarak sınırlandırılmış sonsuzlar arasındadır.

Bilim, sanat ve düşünce dünyasında evrensel kavramlar arasında en popüler kelime ve sembolleri ifade eden sonsuzluk aynı zamanda Joseph Campbell’in ünlü Kahramanın Sonsuz Yolculuğu kitabındaki hikayelerde olduğu gibi oroborus ile birlikte de anılır.

error: Content is protected !!