CARL GUSTAV JUNG – Nosce te ipsum

CARL GUSTAV JUNG – Dışa Bakan Rüya Görür İçe Bakan Uyanır Carl Gustav Jung,  Sigmund Freud ve Alfred Adler ile beraber derinlik psikolojisinin üç büyük kurucusundan birisidir. Freud‘dan farklı olarak bireysel insan yaşamını evrenle bir bütün ...